Disclaimer

Over ons
Coastline.shop is een merk gericht op technische zeilkleding en nautische mode. 

Algemeen
Coastline.shop verleent u hierbij toegang tot www.coastline.shop (de webshop) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Coastline.shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Prijzen
Onze prijsinformatie op de website www.coastline.shop is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er foutieve informatie wordt verstrekt. Hoewel we trachten deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.

Kleuren
We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.

Inhoud website
Coastline.shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze webshop. Coastline.shop garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar webshop, noch staat zij hiervoor in.

Aansprakelijkheid bij schade
Behoudens in gevallen van bedrog, opzet of grove schuld van Coastline.shop of het overlijden of lichamelijk letsel van de consument door een doen of nalaten van Coastline.shop, is Coastline.shop niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de webshop, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. In gevallen van bewezen grove schuld van Coastline.shop, is de totale aansprakelijkheid van Coastline.shop beperkt tot het bedrag zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden van Coastline.shop.

Coastline.shop kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. U wordt uitgenodigd steeds de meest recente versie van deze bepalingen en voorwaarden te consulteren en de website pas te gebruiken indien u de meest recente versie van de bepalingen hebt gelezen en verstaan en daarmee akkoord gaat.

Coastline.shop aanvaardt geen of hoogstens slechts gedeelde (pro rata aan de fout) aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Coastline.shop, indien die schade te wijten is aan de schuld van de consument of van een persoon voor wie de consument verantwoordelijk is. De inhoud van deze webshop is auteursrechtelijk beschermd  en eigendom van:
Coastline.shop
Kanaalweg 44
2313 DV Leiden

Telefoonnummer klantenservice: +31 71 20 73 277 van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 27359475
BTW-identificatienummer: NL170848784B01

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Vragen over online bestellen
Indien u vragen heeft over online bestellen of over deze disclaimer, kunt u tijdens openingstijden contact opnemen via +31 71 20 73 277 van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u of stuur een email naar [email protected].